Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd w Polskim Stowarzyszeniu ISTDP wybierany jest na walnym zgromadzeniu na okres 3 lat spośród osób, które należą do Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą osoby o różnorodnym doświadczeniu zawodowym  i specjalizacji ale osiowe cechy członków to wysoka wrażliwość etyczna, profesjonalizm oraz zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia.

  1. Zarząd: Składa się z wybranych członków Stowarzyszenia, którzy podejmują kluczowe decyzje dotyczące kierunku rozwoju i działalności organizacji. Zarząd odpowiada za realizację misji Stowarzyszenia, planowanie działań oraz nadzór nad ich realizacją.

Kadencja 2023 – 2026

Prezes: Przemysław Duchniewicz

Członkini zarządu: Kamila Sieraczkiewicz

Członkini zarządu: Anna Stańczyk

Członek zarządu: Łukasz Konowałek

  1. Komisja Rewizyjna: Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy nadzorowanie działań Zarządu Stowarzyszenia, opiniowanie lub/i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Stowarzyszenia.

Kadencja 2023 – 2026

Przewodnicząca komisji: Jolanta Bigocka

Członkini komisji: Joanna Duchniewicz

Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia angażują się w realizację misji i celów organizacji pro bono. Są to osoby z pasją, które wierzą w wartość psychoterapii ISTDP i chcą przyczynić się do jej upowszechnienia i rozwoju w Polsce.

Zarząd

Przemysław Duchniewicz

Prezes Zarządu

Kamila Sieraczkiewicz

Członkini Zarządu

Anna Stańczyk

Członkini Zarządu

Łukasz Konowałek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jolanta Bigocka

Przewodnicząca komisji

Joanna Duchniewicz

Członkini Komisji