Cele Polskiego Stowarzyszenia ISTDP

Polskie Stowarzyszenie ISTDP, inspirowane międzynarodowymi standardami i praktykami w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, dąży do promowania i rozwijania tej metody terapii w Polsce. Cele Stowarzyszenia są wieloaspektowe i odzwierciedlają nasze zaangażowanie w podnoszenie jakości opieki psychoterapeutycznej w kraju:

  1. Promocja i Edukacja: Dążymy do promowania ISTDP wśród profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz osób, które interesują się psychoterapią. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje, aby edukować i podnosić kwalifikacje terapeutów w tej skutecznej metodzie terapii.

  1. Standardy Profesjonalne: Utrzymujemy wysokie standardy etyczne i zawodowe wśród członków Stowarzyszenia, co potwierdza nasz Kodeks Etyczny Psychoterapeuty ISTDP, Standardy Certyfikacji oraz Procedura Skarg i Odwołań.

  2. Współpraca Międzynarodowa: Jesteśmy aktywnie zaangażowani w międzynarodową współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami ISTDP na całym świecie, takimi jak IEDTA. Dzięki temu posiadamy wiedzę z zakresu najnowszych badań i praktyk w dziedzinie ISTDP.

  3. Wsparcie dla Psychoterapeutów: Budujemy silną społeczność dla psychoterapeutów ISTDP, zapewniamy im dostęp do zasobów Stowarzyszenia, superwizji i możliwości rozwoju zawodowego.

  4. Badania i Rozwój: Angażujemy się w badania naukowe dotyczące skuteczności i praktyki ISTDP, tłumaczymy i walidujemy narzędzia badawcze, wzbogacamy warsztat superwizyjny i terapeutyczny w oparciu o opracowania naukowców z zagranicy i własne badania, aby stale doskonalić i adaptować metodę ISTDP do potrzeb pacjentów w Polsce.

  1. Ochrona Pacjentów: Naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom bezpiecznej, skutecznej i etycznej opieki. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących zaniechania w przestrzeganiu standardów etycznych przez członków naszego Stowarzyszenia. Dla naszych pacjentów tworzymy bazę psychoterapeutów ISTDP z rzetelną informacją o ich kwalifikacjach.

Polskie Stowarzyszenie ISTDP jest miejscem spotkań terapeutów, badaczy i osób zainteresowanych ISTDP. Zgodnie z naszą misją tworzymy społeczność, która się wzajemnie wspiera, edukuje i inspiruje do ciągłego doskonalenia w dziedzinie psychoterapii. Zapraszamy do współpracy i dołączenia do naszej społeczności.