O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie ISTDP (Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy) jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie, rozwijanie i nauczanie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej społeczności ISTDP, która działa na rzecz rozpowszechniania wiedzy i rozwijania umiejętności terapeutów związanych z tą unikalną formą terapii.

Nasza Misja

Polskie Stowarzyszenie ISTDP dąży do promowania i rozpowszechniania wiedzy na temat Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Polsce. Nasza misja opiera się na kilku kluczowych filarach:

  • Organizujemy kursy, warsztaty i seminaria, które mają na celu podniesienie kwalifikacji terapeutów w zakresie psychoterapii ISTDP. Nasze działania edukacyjne są skierowane zarówno do początkujących, jak i doświadczonych specjalistów.

  • Wspieramy inicjatywy badawcze dotyczące skuteczności i zastosowania ISTDP w praktyce klinicznej. Dążymy do ciągłego rozwoju metody, bazując na najnowszych osiągnięciach naukowych.

  • Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowej społeczności ISTDP. Współpracujemy z organizacjami i ekspertami z Polski i całego świata, co pozwala nam na wymianę doświadczeń i ciągłe doskonalenie naszej praktyki.

  • Działamy na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat korzyści płynących z psychoterapii ISTDP. Informujemy o metodzie, jej zaletach i możliwościach zastosowania w różnych kontekstach terapeutycznych.

  • Tworzymy przestrzeń dla terapeutów, gdzie mogą oni wymieniać się doświadczeniami, szukać wsparcia i konsultować trudności pojawiające się w pracy z pacjentami. Dążymy do budowy silnej i zaangażowanej społeczności specjalistów.

Naszą Misją jest, aby psychoterapia ISTDP stała się szeroko rozpoznawalną i skuteczną metodą terapii w Polsce, dostępną dla wszystkich potrzebujących.

Dołącz do Nas

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych ISTDP, zarówno początkujących terapeutów, jak i doświadczonych specjalistów, do przyłączenia się do naszej społeczności. Oferujemy wsparcie, możliwość rozwoju zawodowego i dostęp do krajowej i międzynarodowej sieci ekspertów.