Łukasz Konowałek

Wykształcenie:

 • Mgr psychologii | 24.03.2015 | Uniwersytet Warszawski
  Przedmiot kierunkowy: Psychologia
  Specjalność: Neuropsychologia kliniczna
  Powiązana praca zaliczeniowa: Wpływ trudności i rodzaju zadania umysłowego na aktywność sercowo-naczyniową.
 • Studia doktoranckie | w toku od 2016| Warszawski uniwersytet medyczny
  Jednostka kierunkowa: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
  Powiązana praca zaliczeniowa: Wpływ stylu przywiązania na funkcje uwagi u dzieci z diagnozą ADHD, ODD i CD.
 • Szkoła psychoterapii psychodynamiczne| 2017 -2021| laboratorium psychoedukacji
 • Szkoła krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej| w toku od 2021| centrum istdp

Szkolenia i umiejętności:

 • Diagnoza nasilenia zaburzeń uwagi z wykorzystaniem testu MOXO (Październik 2016)
 • Diagnoza stylu przywiązania – Anna Freud Centre, Londyn (Czerwiec 2017)
 • Diagnoza baterią Stanford-Binet 5 (Październik 2020)

Diagnoza:

 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i dorosłych: diagnoza intelektu; funkcji poznawczych: wykonawczych, pamięci, psychomotorycznych.
 • Diagnoza osobowości: stosowanie kwestionariuszy, diagnoza kliniczna w ujęciu psychodynamicznym.
 • Diagnoza psychologiczna (konceptualizacja przypadku)

Psychoterapia:

 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, krótkoterminowej w nurcie psychodynamicznym
 • Tworzenie i wdrażania interwencji behawioralnych, np. systemów żetonowych

Doświadczenie:

 • Wolontariusz | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Oddział I Psychiatryczny, | od 2010-10 do 2011-06
  Towarzyszenie psychologowi na oddziale, uczestniczenie w zajęciach dla pacjentów (zebranie społeczności, terapia zajęciowa), uczestniczenie w obchodach i odprawach, rozmowy z pacjentami (również anglojęzycznymi)
 • Stażysta | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa, Oddział NEUROCHIRURGII| od 2012-07 do 2012-09
  Diagnoza neuropsychologiczna pacjentów neurologicznych, prowadzenie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów afatycznych i z zaburzeniami pamięci
 • Stażysta – psycholog | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny | od 2014-07 do 2014-10
  Terapia indywidualna pacjentów psychotycznych, obserwacja terapii grupowej, prowadzenie zajęć dla pacjentów (trening relaksacji, terapia zajęciowa).
 • Wolontariusz | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie,| od 2014-12 do 2015-04
  Terapia indywidualna, zajęcia grupowe (psychoedukacja), diagnoza psychologiczna, psychoedukacja rodziców
 • Psycholog | Samodzielny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Kliniczny Psychiatrii |od 2014-12 do teraz
  Terapia indywidualna, diagnoza psychologiczna, psychoedukacja rodziców
 • Psycholog | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie,| od 2015-04 do 2017-09
  Terapia indywidualna, zajęcia grupowe (psychoedukacja), diagnoza psychologiczna, psychoedukacja rodziców
 • Psycholog | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku | od 2016-03 do 2017-03
  Terapia indywidualna pacjentów z zespołem uzależnienia i podwójną diagnozą, zajęcia grupowe (psychoedukacja), diagnoza psychologiczna, psychoedukacja rodziców
 • Psycholog | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w warszawie | od 2017-09 do 2020-04
  Terapia indywidualna dzieci i studentów, zajęcia grupowe (trening skutecznego uczenia się, trening relaksacji), diagnoza psychologiczna, psychoedukacja rodziców

Dodatkowe Kwalifikacje:

 • Języki obce: angielski (biegle), francuski (biegle), rosyjski (komunikatywnie)
 • Prawo jazdy kategorii B

Publikacje:

 • Konowałek Łukasz , Wolańczyk Tomasz Marian. Attachment and Executive Functions in ADHD Symptomatology-Independent Inputs or an Interaction?. Brain Sciences. 2020; 10(11): 1-9.
 • Konowałek Łukasz , Wolańczyk Tomasz Marian. Changes in Emotional and Behavioral Problems Between 2000 and 2011 Among 16-Year-Old Polish Children: A Cross-Sectional Study. Child Psychiatry & Human Development. 2018; 49(5): 757-765.
 • Konowałek Łukasz , Wolańczyk Tomasz Marian. Zaburzenia więzi – diagnoza i postępowanie. Klinika Pediatryczna. 2016; 24(5): 5115-5119.
 • Szamburska-Lewandowska Katarzyna , Konowałek Łukasz , Bryńska Anita Dorota. Deficyty Teorii Umysłu w wybranych zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego. Psychiatria Polska. 2020; (195): 1 -13.
 • Lenkiewicz Kamila , Konowałek Łukasz , Bryńska Anita Dorota. Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków między stylem przywiązania a rozpoznaniem zaburzeń osobowości. Psychiatria Polska. 2020; (197): 1-17.
 • Bojda Agnieszka , Srebnicki Tomasz , Konowałek Łukasz , Bryńska Anita Dorota. Słaba centralna koherencja- rozwój i koncepcja konstruktu, metody badania. Psychiatria Polska. 2020; (198): 1-13.
 • Konowałek Łukasz, Zaburzenie stresowe pourazowe, in: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, Warszawa 2020, pp. 199-206.