O IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association)

IEDTA to międzynarodowa organizacja skupiająca profesjonalistów z dziedziny psychoterapii, którzy specjalizują się w terapii dynamicznej zorientowanej na doświadczanie(Experiential Dynamic Therapy – EDT). EDT to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na głębokim zrozumieniu, doświadczaniu i zarządzaniu emocjami przez pacjenta w celu osiągnięcia trwałej zmiany.

Główne cele IEDTA to:

  1. Promocja i rozwój EDT: IEDTA dąży do promowania i rozwijania terapii dynamicznej zorientowanej na doświadczenie na całym świecie. Organizacja ta wspiera standardy, badania naukowe, publikacje oraz organizuje konferencje i warsztaty w celu szerzenia wiedzy na temat tej metody terapeutycznej.

  1. Edukacja i szkolenie: IEDTA zatwierdza spełniające kryteria programy szkoleniowe. Organizacja ta wspiera również rozwój nowych programów szkoleniowych oraz udostępnia zasoby edukacyjne dla terapeutów na różnych etapach ich kariery.

  1. Wspólnota: IEDTA tworzy globalną społeczność terapeutów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją do terapii zorientowanej na doświadczenie i psychodynamikę. Organizacja ta oferuje platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i współpracy między specjalistami z różnych części świata.

  1. Standardy profesjonalne: IEDTA ustanawia i utrzymuje wysokie standardy profesjonalne w zakresie praktyki, edukacji i certyfikacji w dziedzinie EDT. Organizacja ta dąży do zapewnienia, że terapeuci stosujący EDT są odpowiednio wykształceni, doświadczeni i przestrzegają etycznych wytycznych.

Współpracując z IEDTA, terapeuci mają dostęp do najnowszych badań, metod i technik w dziedzinie EDT. Dzięki temu mogą oni skuteczniej pomagać swoim pacjentom w osiągnięciu trwałej zmiany i poprawy jakości życia.