Kodeks Etyczny Psychoterapeuty ISTDP

Etyka zawodowa jest fundamentem naszej praktyki terapeutycznej, a Kodeks Etyczny stanowi kompas, który kieruje naszymi działaniami w relacji z pacjentami. Zawarte w nim zasady i normy odzwierciedlają nasze głębokie zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości opieki oraz ochronę praw i dobrostanu każdej osoby korzystającej z naszych usług.

Kodeks Etyczny Psychoterapeuty ISTDP to nie tylko zbiór reguł, ale przede wszystkim wyraz naszej misji i wartości, które kształtują naszą codzienną pracę. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, aby lepiej zrozumieć, jakie standardy i zobowiązania przyjmujemy, pracując z pacjentami.

  1. Szacunek dla pacjenta: Psychoterapeuta ISTDP traktuje każdego pacjenta z szacunkiem, niezależnie od jego rasy, płci, wieku, stanu zdrowia, wykształcenia, orientacji seksualnej, statusu materialnego i społecznego oraz poglądów religijnych i politycznych.

  1. Profesjonalizm: Psychoterapeuta prowadzi proces terapeutyczny zgodnie z zasadami etyki, obowiązującymi standardami psychoterapii ISTDP oraz posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami zawodowymi.

  1. Budowanie relacji: Kluczowym elementem terapii jest budowanie relacji terapeutycznej na rzecz skutecznego leczenia i rozwiązania problemu pacjenta. Psychoterapeuta nie wchodzi w relację seksualną z pacjentem w trakcie oraz przez minimum 2 lata po zakończeniu terapii.

  1. Transparentność: Psychoterapeuta określa w porozumieniu z pacjentem metody, czas i miejsce terapii oraz informuje o zasadach opłacania terapii. Pacjent jest również informowany o przebiegu terapii oraz sposobach jej monitorowania i superwizowania.

  1. Rozwój zawodowy: Psychoterapeuta stale rozwija swoje kompetencje zawodowe i dba o własne zdrowie psychiczne, korzystając z profesjonalnej superwizji, szkoleń oraz zaznajamiając się z najnowszymi publikacjami w obszarze terapii ISTDP.

  1. Przestrzeganie prawa: Psychoterapeuta przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

  1. Bezpieczeństwo: Psychoterapeuta zapewnia bezpieczne warunki terapii oraz nagrywania i przechowywania nagrań sesji terapeutycznych.

  1. Tajemnica zawodowa: Psychoterapeuta ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w trakcie konsultacji i procesu terapeutycznego.

  1. Rzetelność informacji: Psychoterapeuta dba o rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy przedstawianie psychoterapii ISTDP w środkach masowego przekazu.

Kodeks Etyczny z Psychoterapeuty ISTDP podkreśla wagę etyki w praktyce terapeutycznej, gwarantując jednocześnie najwyższy standard opieki nad pacjentami. Każdy terapeuta ISTDP przestrzega tych zasad w swojej codziennej pracy.

Kodeks Etyczny Psychoterapeuty ISTDP

Pełna wersja Kodeksu Etyki Psychoterapeuty ISTDP do pobrania. 

Pobierz Kodeks Etyczny