Przemysław Duchniewicz

Przemysław Duchniewicz, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych (rozpoczęcie specjalizacji 11.2017), magister zarządzania zasobami ludzkimi, master i team coach, trener i wykładowca. Certyfikowany psychoterapeuta, nauczyciel i superwizor IEDTA. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wcześniej Oddział Psychiatrii  w Szpitalu Wolskim, założyciel Centrum ISTDP. Posiada 13 letnie doświadczenie korporacyjne, w tym w  zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach Europy Centralnej. Od 2013 roku pracuje w podejściu ISTDP, ukończył 3 letni Core Training w Berlinie, uczestniczy w międzynarodowych kursach, zaawansowanych szkoleniach ISTDP (ISTDP Advanced Core Training), od 2017 roku asystuje w szkoleniach Core ISTDP (Warszawa/Berlin). Prowadzi kurs Wprowadzenie do ISTDP, Pre Core.

Istotniejsze doświadczenie w pracy wolontaryjnej, na rzecz społeczności, pracy w radach i NGO:

 1. Współorganizowanie koła na studiach medycznych łączącego ciało – umysł, zapraszanie wykładowców i współorganizowanie warsztatów.
 2. Wolontariat na obozach Cieciorka – dzieci z porażeniem mózgowym, inne formy pracy i warsztatów na rzecz dzieci i ich rodzin
 3. 1998/1999 USA – fundacja CASE  i praca przy NGO w Waszyngtonie oraz organizowanie wydarzeń na rzecz schroniska dla wcześniej bezdomnych kobiet
 4. Pomorska Rada Kasy Chorych – ekspert ds. zdrowia (zgodnie z wykształceniem w USA, HSMP)
 5. Członek, zarządu i następnie prezes European Coaching and Mentoring Council (EMCC)
 6. Współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – publikacje i promocja zdrowia w miejscu pracy
 7. Komisja Rewizyjna – EMCC European Coaching and Mentoring Council (EMCC)
 8. Członek komisji ds kompetencji superwizora dla coachów i mentorów European Coaching and Mentoring Council (EMCC)
 9. Członek komisji edukacyjnej IEDTA
 10. Rada rodziców szkoła podstawowa Podkowa Leśna
 11. Współzałożenie stowarzyszenia ISTDP-PL
 12. Współzałożenie założenie fundacji „Porozumienie dla Empatii”
 13. Współzałożenie Polskiego Stowarzyszenia ISTDP

Posiada doświadczenie współpracy z wielokulturowymi zespołami zarządzającymi w celu zwiększenia ich wydajności i kształtowania kultury organizacyjnej, zaangażowania oraz efektywności organizacji.

Pomagał organizacjom w kształtowaniu zdrowej kultury korporacyjnej w oparciu o model WHO, Coaching Leadership Style, radzeniu sobie ze stresem i budowanie silniejszych osobistych zdolności adaptacyjnych w celu zapobiegania niezdrowemu stresowi i wypaleniu. Od 2013 roku pracuje również z pacjentami jako psychoterapeuta ISTDP, a od 2016 roku praktykuje w szpitalu w kierunku psychiatrii (jako lekarz medycyny).

Kwalifikacje i wiedza ekspercka nie tylko w zakresie konsultacji procesów, procesów grupowych, ankiet, facylitacji, ale także wielu narzędzi wielowymiarowych wspierających rozwój i osobistą efektywność takich jak MBTI, FIRO B, EQ-i 2.0, EQ-i 360, 16PF, TKI, Change Navigator, Change Style Indicator, Influence Style Indicator, Decision Style Profile, Discovery Learning Profile 360, Voices 360, Emerging Leader Profile 360, Paper Planes Inc. Simulation

W trakcie pracy w Mars Inc. trener współpracujący z Mars University, wdrażający i szkolący w zakresie skoordynowanego systemu informacji o zasobach ludzkich (CHRIS), prowadzący szkolenia Essence of Mars, Leadership at Mars Level 1 i Level 2 (6-miesięczne programy z 5 dniowym intensywnym interaktywnym szkoleniem dla 24 osób ‘in-class’)