Proces certyfikacji psychoterapeuty ISTDP

Certyfikacja w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji i umiejętności psychoterapeuty w tej specjalistycznej metodzie terapeutycznej. Proces certyfikacji jest wieloetapowy i wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Szczegóły na stronie: Regulamin Certyfikacji Psychoterapeuty ISTDP.

Etap 1: Spełnienie warunków wstępnych

 • Posiadanie tytułu magistra lub lekarza.

 • Ukończenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie psychoterapii trwających minimum 1200 godzin.

 • Ukończenie kursu CORE ISTDP certyfikowanego przez IEDTA i prowadzonego przez certyfikowanych przez IEDTA superwizorów i nauczycieli ISTDP albo innego kursu CORE po spełnieniu określonych warunków zapewniających przygotowanie zgodne ze standardami IEDTA/ PS ISTDP. 

Etap 2: Zgłoszenie do procesu certyfikacji

 • Przedłożenie wymaganej dokumentacji do Komisji ds. Edukacji (podkomisji ds. Certyfikacji).

 • Ocena kwalifikacji kandydata przez podkomisję ds. Certyfikacji.

Etap 3: Egzamin certyfikacyjny

 • Prezentacja studium przypadku z nagraniem sesji terapeutycznej.

 • Przystąpienie do egzaminu ustnego przed podkomisją ds. Certyfikacji.

Etap 4: Decyzja Komisji ds. Edukacji

 • Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Psychoterapeuty ISTDP.

 • W przypadku negatywnej decyzji, kandydat ma prawo do ponownego ubiegania się o certyfikację po upływie pół roku.

Wymagana dokumentacja:

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich.

 • Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach z psychoterapii.

 • Zaświadczenie o własnej psychoterapii.

 • Rekomendacja superwizora IEDTA lub superwizora PS ISTDP.

 • Studium przypadku z transkryptem nagrania sesji terapeutycznej.

 • Podpisany Kodeks Etyczny Psychoterapeuty ISTDP.

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za procedurę certyfikacyjną.

Ochrona danych osobowych:

Wszystkie dane przetwarzane w ramach procesu certyfikacji są chronione zgodnie z przepisami RODO. Zarówno pacjenci, jak i specjaliści mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem certyfikacji oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami dostępnymi na stronie Stowarzyszenia ISTDP przed rozpoczęciem procesu certyfikacji.

Procedura Certyfikacji

Możesz pobrać plik pdf

Pobierz procedurę certyfikacji