Droga do nieświadomości

Studia przypadków pacjentów ilustrujące kolejne kroki odblokowania głęboko ukrytej traumy

i związanych z nią bolesnych uczuć.

Warszawa 26.05.2017 Akademia Leona Koźmińskiego sala B/17

Szczegółowa informacja jak dojść lub dojechać

Josette ten Have-de Labije oraz Robert Neborsky

Autorzy podręcznika „ISTDP dla praktyków” przedstawią najważniejsze kroki na drodze do nieświadomości, tak by w bezpieczny i precyzyjny sposób zmieniać ‚czerwone światła sygnalizacyjne’ na zielone osiągając długoterminową poprawę stanu pacjenta.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to stosunkowo młody nurt w psychoterapii,  rozwijający się od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej, a w ostatnich latach również w Polsce.  Podejście to wyrosło z braku satysfakcji z efektów i długości terapii oraz potrzeby  zbadania i zrozumienia jakie interwencje w relacji terapeutycznej przynoszą realną, możliwą do oceny zmianę u  pacjenta. Twórca tego podejścia  Habib Davanloo,  w oparciu o precyzyjną obserwację nagrań sesji terapeutycznych wypracował nowatorską metodę terapii pozwalającą na osiągniecie głębokich i trwałych zmian wewnątrzpsychicznych w stosunkowo krótkim czasie. Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach  psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesna wiedzą neurobiologiczną.

Plan spotkania:

Data: 26.05.2017

09.00-10.00  Rejestracja

10.00-10.15  Przywitanie

10.15-11.30  Robert Neborsky – Wprowadzenie do ISTDP, droga do nieświadomości oraz fragmenty przykładowych sesji AB-ISTDP

11.30-12.00  Przerwa kawowa

12.00-13.00  Robert Neborsky – Droga do nieświadomości oraz fragmenty przykładowych sesji AB-ISTDP

13.00-13.45  Dyskusja/ Role Play

13:45-15:00  Przerwa

15.00-16.30  Josette ten Have-de Labije – fragmenty przykładowych sesji ISTDP z omówieniem

16.30-17.00  Przerwa kawowa

17.00-18.00  Josette ten Have-de Labije – fragmenty przykładowych sesji ISTDP z omówieniem/Role play/ Podsumowanie

18.00- 18:30 Wspólne spotkanie z autorami oraz nauczycielami i psychoterapeutami ISTDP,

Koszt:

650 PLN do dnia 15.05.2017 – UWAGA przedłużenie terminu najniższej wpłaty!

750 PLN do dnia 25.05.2017

Nr konta: PL  91124063481111001053587179

email: biuro@istdp.org.pl

Zniżki:

20% Zniżki dla osób pracujących w sektorze budżetowym

25% Zniżki dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz innych kierunków związanych ze zdrowiem i pomaganiem (zniżka obowiązuje do 28 roku życia)

15% Zniżki dla absolwentów Szkolenia Podstawowego CORE ISTDP w Polsce i za granicą

Rabat na zakup książek wydawnictwa Harmonia

Formularz do pobrania (razem z ulotką – kliknij tutaj)

Liczba miejsc ograniczona.

Warsztat organizujemy  non-for-profit. Oznacza to, że im więcej będzie osób uczestniczyło w wydarzeniu, tym większy budżet na oprawę naszego spotkania.

Zapraszamy do uczestnictwa a tym samym do współtworzenia tego wydarzenia.

 

Autorzy i goście wydarzenia:

Josette ten Have-de Labije, dr n. hum, psychoterapeutka, psycholog kliniczny. Studiowała na uniwersytetach w Groeningen i Amsterdamie (Netherlands Institute for Brain Research). Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1972 roku na Wydziale Neuro- i Psychofizjologii w Brukseli (Free University of Brussels). Następnie pracowała w Holandii jako koordynator Wydziału Terapii Behawioralnej oraz członek personelu diagnostycznego w publicznym ośrodku dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 1990 roku prowadzi praktykę prywatną. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (setting indywidualny i grupowy), terapii par, indywidualnej oraz grupowej terapii psychodynamiczej.

Jako superwizor i trener Dutch Association for Cognitive and Behavior Therapy oraz superwizor i trener Netherlands Foundation  for Short-Term Dynamic Psychotherapy udzielała superwizji podczas zaawansowanych kursów terapii na Uniwersytetach w Utrechcie i Amsterdamie oraz na wielu studiach post-doktoranckich w Holandii.

Szkoliła się i superwizowała u prof. H. Davanloo. Jest jednym z członków założycieli Dutch Association for Short-term Dynamic Psychotherapy (VKDP), koordynatorem programu szkoleniowego Netherlands Foundation of ISTDP oraz członkiem zarządu Dutch Association for Behavior Therapy (VGt). Organizowała wiele międzynarodowych konferencji na temat terapii behawioralnej, leczenia onkologicznego (cancer treatment) i podejścia ISTDP.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia, warsztaty i superwizje na całym świecie. Do stycznia 2013 była członkiem zarządu International Experiential Dynamic Psychotherapy Association (IEDTA), obecnie współtworzy radę doradczą IEDTA. Redaktor naczelna Ad Hoc Bulletin of STDP: Practice and Theory.

 

Robert Neborsky

Dr Neborsky jest psychiatrą w prywatnej klinice w Del Mal(Kalifornia) i profesorem klinicznym psychiatrii w UCSD School of Medicine oraz UCLA School of Medicine (Hon). Był członkiem Zarządu IEDTA (International Experiential Dynamic Psychotherapy Association). Był założycielem komitetu wydawniczego czasopisma „International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Obecnie jest gościnnie wydawcą czasopisma „Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy”. W 2003 roku Wydział Kliniczny UCLA School of Medicine uhonorował dra Neborsky’ego nagrodą Wybitnego Wykładowcy Psychiatrii 2002 roku (ang. Distinguished Psychiatric Lecturer). W 2003 roku został wybrany prezesem towarzystwa Southern California Societyfor IS-TDP (pol. Towarzystwo Południowej Kalifornii dla IS-TDP), którego był zarazem współzałożycielem.
Dr Neborsky otrzymał od University of Maryland School of Medicine, której był studentem, nagrodę Jacob FinesingerAward in Psychiatry. Rezydenturę odbył w Emory University School of Medicine, gdzie z kolei uzyskał nagrodę HopeSkobba Memorial Award. Pracował w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych na stanowisku dyrektora In-PatientPsychiatry w Balboa Naval Hospital. Następnie w UCSD School of Medicine rozpoczął pełnoetatową pracę jako adiunkt psychiatrii odpowiedzialny za służby ratownicze istaże zawodowe studentów medycyny. Przez krótki okres pełnił funkcję dyrektora studiów w zakresie psychiatrii.
Dr Neborsky opublikował, wraz z Davidem Janovsky’m jako współautorem, znaczące badanie na temat lecze
nia ostrej psychozy za pomocą wysokiej/niskiej dawki haloperidolu, a także artykuły dotyczące wykorzystania farmakoterapii ipsychoterapii w leczeniu depresji. W 1981 roku, podczas szkolenia z dr. Habibem Davaloo, współzałożył San Diego Institute for Short-Term Dynamic Psychotherapy. DrNeborsky jest współautorem pracy Short-Term Therapy for Long Term Change (2001, wyd. W.W. Norton & Company) oraz autorem Healing Trauma (2003, wyd. W.W. Norton & Company). W 2010 roku opublikował zredagowane przezsiebie książki: The Collected Writings of Robert J Neborsky, MD (druga edycja jest w druku, wyd. Tasora Books) i The Collected Writings of Josette ten Have de Labije (wyd. ItascaBooks). W 2011 roku opublikował Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious(wyd. Karnac Books), której jest współautorem.
Dr Neborsky zawodowo szkoli w podejściu ISTDP opartym na teorii więzi (Attachment-Based), któ
re to podejście rozwija i prezentuje na lokalnych, krajowych i międzynarodowych sympozjach. Realizuje główne szkolenia w Danii (Aarhus), Niemczech (Berlin), Kanadzie (Calgary) i Wielkiej Brytanii (Londyn).

 

Organizatorzy i Partnerzy:

Stowarzyszenie ISTDP-PL

The Netherlands Foundation for ISTDP

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Wydawnictwo Harmonia

Radio Warszawa

Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego

Centrum ISTDP

 

Zapowiedź Wydawnicza –  Maj 2017