Peter Sifneos

Dr Peter Sifneos (1920-2008) był wybitnym psychiatrią i psychoanalitykiem, który przyczynił się do rozwoju krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Jego badania i prace skupiały się na zastosowaniu psychoterapii w krótkich, ukierunkowanych sesjach terapeutycznych.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wkładów Sifneosa do psychoterapii jest wprowadzenie pojęcia „aleksytymii”. Aleksytymia odnosi się do trudności w identyfikacji i opisie własnych uczuć oraz skłonności do konkretnego i dosłownego myślenia. Osoby z aleksytymią często mają trudności z empatią i wyrażaniem emocji, co może prowadzić do problemów w relacjach międzyludzkich i w radzeniu sobie ze stresem.

Połączenie z ISTDP:

Chociaż Dr Peter Sifneos nie jest bezpośrednio związany z rozwojem ISTDP, jego badania nad krótkoterminową psychoterapią psychodynamiczną oraz wprowadzenie pojęcia aleksytymii są pokrewne do podejścia ISTDP. ISTDP, kładąc nacisk na identyfikację i przetwarzanie głęboko ukrytych uczuć, jest w pewnym sensie związane z koncepcją aleksytymii, gdyż obie teorie zajmują się trudnościami w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. W związku z tym, można uznać, że prace Sifneosa miały pewien wpływ na kształtowanie późniejszych podejść w psychoterapii, w tym ISTDP.