Patricia Coughlin (Della Selva)

Dr. Patricia Coughlin (Della Selva), Ph.D., jest licencjonowanym psychologiem klinicznym z ponad 30-letnim doświadczeniem klinicznym. Oprócz prowadzenia prywatnej praktyki, Dr. Coughlin prowadzi grupy szkoleniowe i superwizyjne dla profesjonalistów z dziedziny zdrowia psychicznego na całym świecie. Pełniła funkcje nauczyciela akademickiego na Northwestern University Medical School oraz Albany Medical College. Obecnie jest członkiem kadry klinicznej na University of New Mexico School of Medicine. Przez ostatnie 20 lat pisała prace profesjonalne, wygłaszała prezentacje na konferencjach zawodowych i prowadziła warsztaty dla profesjonalistów zdrowia psychicznego na całym świecie. Aktualnie prowadzi grupy superwizyjne i warsztaty szkoleniowe w Nowym Jorku, Danii, Norwegii i Szwecji.