Ośrodki szkolące w ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to metoda terapeutyczna, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Jej skuteczność w leczeniu szerokiej gamy zaburzeń psychicznych została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Aby jednak skutecznie stosować tę metodę, psychoterapeuci muszą przejść specjalistyczne szkolenie. W tym celu powstały ośrodki szkolące w ISTDP działające zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez doświadczonych superwizorów na podstawie wytycznych American Psychological Association i British Psychology Association oraz praktyki dra HabibaDavanloo.

Psychoterapia ISTDP ze względu na swoją intensywność wymaga rzetelnej wiedzy i specyficznych umiejętności nabywanych w ramach spełniającego wysokie standardy szkolenia prowadzonego przez certyfikowanych nauczycieli i superwizorów IEDTA.

Misją Polskiego Stowarzyszenia ISTDP jest między innymi dbanie o wysoką jakość szkolenia przyszłych psychoterapeutów ISTDP.

Charakterystyka ośrodków szkolących:

 1. Specjalistyczne Programy Szkoleniowe: Ośrodki oferują programy szkoleniowe dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, od kursów wprowadzających po zaawansowane warsztaty i superwizje.

 1. Doświadczeni Nauczyciele i Superwizorzy: Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych psychoterapeutów, asystentów, nauczycieli i superwizorów ISTDP, którzy spełniają kryteria Polskiego Stowarzyszenia ISTDP.

 1. Nacisk na Praktykę: Rekomendowane ośrodki szkolące kładą nacisk na praktyczne aspekty terapii, oferując uczestnikom możliwość superwizji, a także pracy z pacjentami pod okiem doświadczonych superwizorów.

 1. Współpraca Krajowa i Międzynarodowa: Wiele ośrodków współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, umożliwiając studentom wymianę doświadczeń i wiedzy z psychoterapeutami.

 1. Bieżące Aktualizacje: Świat psychoterapii dynamicznej ciągle się rozwija. Dlatego ośrodki szkolące regularnie aktualizują swoje programy, dostosowując je do najnowszych badań i osiągnięć w dziedzinie ISTDP.

 1. Wsparcie po Szkoleniu: Po zakończeniu szkolenia, wiele ośrodków oferuje dalsze wsparcie w postaci możliwości asystowania w prowadzonych przez nich kursach, superwizjach, warsztatach czy grupach praktyki celowej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach:

 • Zdobycie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do skutecznego stosowania metody ISTDP.

 • Możliwość superwizji swoich pacjentów pod okiem doświadczonych superwizorów.

 • Rozwój osobisty i zawodowy dzięki głębokiej refleksji nad własną pracą terapeutyczną.

 • Nawiązanie kontaktów z innymi profesjonalistami w dziedzinie psychoterapii.

Dla tych, którzy są zainteresowani nauką i praktyką ISTDP, uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez renomowane ośrodki szkolące stanowi warunek konieczny dla odpowiedzialnej praktyki ISTDP. To inwestycja w profesjonalny rozwój, która przynosi korzyści zarówno terapeutom, jak i ich pacjentom.

Ośrodki, które chcą poddać się procesowi certyfikacji, zapraszamy do kontaktu.

Propozycja certyfikacji ośrodka szkolącego w ISTDP

Cel certyfikacji:

Ustanowienie standardów jakości dla ośrodków szkolących w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) oraz zapewnienie pacjentom i terapeutom gwarancji, że ośrodek spełnia te standardy.

Proces certyfikacji:

 1. Zgłoszenie: Ośrodek składa formalne zgłoszenie o chęci uzyskania certyfikacji, wraz z opłatą rejestracyjną.

 1. Przegląd dokumentacji: Ośrodek przedstawia dokumentację dotyczącą programu szkoleniowego, kwalifikacji kadry dydaktycznej, metod oceny i superwizji oraz innych istotnych aspektów działalności.

 1. Wizytacja: Komisja certyfikacyjna odwiedza ośrodek, aby ocenić jego infrastrukturę, zapoznać się z metodami nauczania i prowadzenia superwizji oraz przeprowadzić wywiady z kadrą dydaktyczną i studentami.

 1. Ocena: Po wizytacji, komisja dokonuje oceny, czy ośrodek spełnia ustanowione standardy jakości.

 1. Decyzja: Jeśli ośrodek spełnia kryteria, przyznawana jest certyfikacja na okres 5 lat. W przypadku niespełnienia kryteriów, ośrodek otrzymuje informację zwrotną z zaleceniami i możliwością ponownego zgłoszenia po wprowadzeniu poprawek.

 1. Nadzór: Ośrodki certyfikowane podlegają regularnym kontrolom, aby zapewnić, że nadal spełniają standardy jakości.

Kryteria certyfikacji:

 1. Program szkoleniowy: Ośrodek powinien oferować kompleksowy program szkoleniowy w zakresie ISTDP, który obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę.

 1. Kadra dydaktyczna: Wszyscy nauczyciele i superwizorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ISTDP, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, ponadto osoby te powinny uczestniczyć w dalszym szkoleniu ISTDP w ramach grup zaawansowanych, tzw. Master Class, kursów typu Immersion (zanurzeniowych), uczestniczenia/prezentowania w trakcie konferencji, publikowania jak i powinni swoją pracę poddawać superwizji.

 1. Metody oceny: Ośrodek powinien posiadać jasno określone metody oceny postępów studentów, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki.

 1. Infrastruktura: Ośrodek powinien dysponować odpowiednimi zasobami, takimi jak sale wykładowe, pokoje do terapii i superwizji oraz sprzęt do nagrywania sesji terapeutycznych.

 1. Etyka: Ośrodek powinien przestrzegać najwyższych standardów etycznych w zakresie nauczania, terapii i superwizji.

Korzyści z certyfikacji:

 • Uznanie: Certyfikacja potwierdza, że ośrodek spełnia najwyższe standardy jakości w zakresie szkolenia w ISTDP.

 • Zaufanie: Terapeuci i pacjenci mogą mieć pewność, że ośrodek oferuje najwyższej jakości edukację.

 • Rozwój: Certyfikacja może przyciągnąć więcej studentów i terapeutów chętnych do nauki w ośrodku.

Certyfikacja ośrodków szkolących w ISTDP to ważny krok w kierunku zapewnienia jakości edukacji w tej dziedzinie psychoterapii. Dzięki niej pacjenci, terapeuci i inni zainteresowani mogą mieć pewność, że ośrodek oferuje najwyższy standard nauczania i praktyki.

Kryteria CORE ISTDP

Certyfikowany Kurs Podstawowy CORE ISTDP to trzyletnie szkolenie w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). ISTDP to nowoczesny nurt psychoterapii, który pozwala na osiągnięcie znaczącej i trwałej zmiany w życiu pacjenta w stosunkowo krótkim czasie. Szkolenie ma charakter zaawansowany, a jego ukończenie uprawnia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w nurcie ISTDP. Kurs nie daje tytułu certyfikowanego psychoterapeuty ISTDP, link do certyfikacji: link.

Kluczowe informacje o kursie:

 • Jest to kurs oficjalnie zarejestrowany przez międzynarodową organizację IEDTA oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP, która ustalają standardy szkolenia psychoterapeutów ISTDP.

 • Spełnia kryteria kursu certyfikowanego przez IEDTA oraz Polskie Stowarzyszenie ISTDP.

 • Uczestnicy kursu są zgłaszani do IEDTA, Polskiego Stowarzyszenia ISTDP i otrzymują certyfikat potwierdzony przez IEDTA jak i przez Polskie Stowarzyszenie ISTDP.

 • Uczestnicy otrzymują dwa dyplomy: jeden wystawiony przez międzynarodowe stowarzyszenie terapii zorientowanych na doświadczanie oraz drugi przez jednostkę szkolącą oraz Polskie Stowrzyszenie ISTDP.

 • Opcjonalnie 25% zajęć kursu prowadzą uznani zagraniczni superwizorzy z całego świata.

 • Uczestnicy mają możliwość uczenia się w bliskim, indywidualnym kontakcie z superwizorami w kameralnej grupie: od 4 do 12 osób.

 • Czas trwania kursu jest uzależniony od liczby osób, każda osoba powinna otrzymać minimum 80 godzin zegarowych nauczania teoretycznego oraz minimum 15 godzin zegarowych indywidualnych superwizji na tle grupy w trakcie 3 lat szkolenia.

 • Kurs jest tłumaczony symultanicznie w sytuacji prowadzenia przez zagranicznego superwizora

 • Zapewnia nadzór superwizyjny pomiędzy spotkaniami prowadzony przez pary psychoterapeutów ISTDP uczących się w kursie asystenckim.

Cel szkolenia podstawowego:

Kryteria 3 letniego kursu podstawowego CORE ISTDP:

 • W momencie rozpoczynania kursu, kandydaci muszą posiadać uprawnienia do pracy w sektorze zdrowia psychicznego lub być w trakcie takiego procesu edukacyjnego na poziomie pozwalającym na pracę z pacjentem.

 • Podczas pierwszego roku uczestnicy prezentują nagrane na wideo sesje swojej pracy z pacjentem.

 • W trakcie 3 lat, każdy uczestnik superwizuje 12 nagrań swojej pracy terapeutycznej podczas kursu oraz ok. 3-6 nagrań podczas superwizji asystenckiej.

 • Co najmniej 50% części dydaktycznej jest prowadzone przez certyfikowanego nauczyciela IEDTA, pozostała część może być prowadzona przez doświadczonych psychoterapeutów ISTDP – asystentów pod nadzorem superwizora.

 • Co najmniej 75% grupowej superwizji jest przeprowadzone przez certyfikowanego superwizora IEDTA.