David H. Malan

David H. Malan był brytyjskim psychiatrą i psychoanalitykiem, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Jego badania i prace koncentrowały się głównie na zastosowaniu psychoterapii w krótkich, intensywnych sesjach terapeutycznych.

Malan jest szczególnie znany z opracowania metodycznych zasad pracy w krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, w tym koncepcji kluczowych „triad” zwanych trójkątami wglądu – trójkąt osób: relacja z terapeutą, ważnymi osobami z ostatniego okresu życia pacjenta oraz ważnymi osobami z przeszłości oraz trójkąt konfliktu: uczucia, lęk, obrony. Trójkąty te są kluczowe dla procesu terapeutycznego. Jego podejście opierało się na głębokim zrozumieniu mechanizmów obronnych pacjenta oraz na identyfikacji i przetwarzaniu głęboko zakorzenionych uczuć i konfliktów.

Połączenie z ISTDP:

David H. Malan miał bezpośredni wpływ na rozwój ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Jego podejście do krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej i nacisk na identyfikację głębokich uczuć, konfliktów i obron znajduje się w samym sercu metody ISTDP. Malanowy nacisk na pracę z mechanizmami obronnymi i głębokimi uczuciami pacjenta oraz na intensywną pracę w krótkim okresie czasu stanowi ważny filar w rozwoju i praktyce ISTDP. David Malan przez ponad 12 lat pracował razem z Habibem Davanloo opracowując, korygując, rozwijając i wykładając ISTDP.