Certyfikat Psychoterapeuty ISTDP

Certyfikat Psychoterapeuty ISTDP

Certyfikat Psychoterapeuty ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) jest oficjalnym potwierdzeniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie tej specjalistycznej metody terapeutycznej. Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o głębokim zrozumieniu i praktycznym doświadczeniu w prowadzeniu terapii w nurcie ISTDP.

Warunki ubiegania się o certyfikat:

– Posiadanie tytułu magistra lub lekarza.

– Ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii trwającego minimum 1200 godzin.

– Szkolenie powinno zawierać 600 godzin teoretycznych oraz praktycznych, 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego, 150 godzin superwizji oraz 360 godzin stażu klinicznego.

Proces certyfikacji:

– Po przedłożeniu wymaganej dokumentacji, kandydat jest oceniany przez Komisję Edukacyjną.

– Komisja składa się z doświadczonych psychoterapeutów ISTDP, w tym certyfikowanych superwizorów i nauczycieli IEDTA.

– Egzamin certyfikacyjny obejmuje prezentację studium przypadku z nagraniem sesji terapeutycznej oraz egzamin ustny.

Dokumentacja do procesu certyfikacji:

– Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich.

– Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach z psychoterapii.

– Zaświadczenie o własnej psychoterapii.

– Rekomendacja superwizora IEDTA.

– Studium przypadku z transkryptem nagrania sesji terapeutycznej.

– Deklaracja Profesjonalnej Odpowiedzialności Psychoterapeuty.

Po procesie certyfikacji:

– Osoby, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji, otrzymują oficjalny Certyfikat Psychoterapeuty ISTDP.

– Dokumentacja z procesu certyfikacji jest przechowywana przez Stowarzyszenie ISTDP.

Opłaty:

– Proces certyfikacji jest płatny. Opłata jest bezzwrotna. Szczegółowe informacje dotyczące opłat dostępne są na stronie Stowarzyszenia.

Ochrona danych osobowych:

– Wszystkie dane przetwarzane w ramach procesu certyfikacji są chronione zgodnie z przepisami RODO. Zarówno pacjenci, jak i specjaliści mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym regulaminem certyfikacji oraz szczegółowymi informacjami na temat procesu na stronie Stowarzyszenia ISTDP.