Allan Abbass

Allan Abbass, MD, jest psychiatrą, nauczycielem i naukowcem. Jest profesorem psychiatrii i psychologii oraz dyrektorem założycielem Centrum Emocji i Zdrowia na Uniwersytecie Dalhousie w Halifaxie w Kanadzie.

Po ukończeniu szkoły medycznej na Dalhousie University, dr Allan rozpoczął swoją karierę jako lekarz rodzinny i lekarz pracujący w pogotowi, ale szybko napotkał na ograniczenia tradycyjnej medycyny. Zaobserwował, że duży odsetek jego pacjentów doświadczał fizycznych i psychicznych objawów, z którymi nie radziły sobie leki. Postanowił więc rozpocząć studia krótkoterminowej psychoterapii w trakcie rezydentury medycyny rodzinnej na Uniwersytecie McGill.

Na Uniwersytecie McGill rozpoczął szkoleniowym i badawczym dr Habiba Davanloo, gdzie odkrył, że pacjenci z objawami szukają emocjonalnego doświadczenia korygującego z troskliwym profesjonalistą. Po pierwszych dwóch sesjach z pacjentami nie miał wątpliwości co do mocy relacji międzyludzkich, które pomagają uzdrowić stare traumy związane z przywiązaniem.

To doświadczenie miało silny wpływ na dr Allana, który postanowił ukończyć rezydenturę psychiatryczną na Uniwersytecie w Toronto, aby uczyć i prowadzić badania w zakresie psychoterapii. Stamtąd udał się na Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, gdzie założył uniwersytecki program szkoleniowy w ISTDP i prowadził program terapeutyczny dla osób z poważnymi zaburzeniami osobowości.

W 1998 roku powrócił na Uniwersytet Dalhousie – najpierw jako dyrektor departamentu psychoterapii, a następnie dyrektor ds. edukacji na uniwersyteckim wydziale psychiatrii. W ciągu pierwszych siedmiu lat pracy zdobył tam wydziałowe, regionalne i krajowe nagrody za wyniki w edukacji. W 2013 roku otrzymał nagrodę Douglasa Uttinga za wkład w dziedzinie wiedzy na temat dużej depresji. Jego innowacyjny program diagnozowania i leczenia emocjonalnych czynników przyczyniających się do medycznie niewyjaśnionych objawów na oddziale ratunkowym zdobył nagrodę jakości i krajowe oznaczenie jako „Kanadyjska wiodąca praktyka”. Podobne programy zostały otworzone w innych kanadyjskich i międzynarodowych jurysdykcjach. Został nazwany Distinguished Professor 2016 w UCLA Department of Psychiatry and Biobehavioral Science, a w 2018 r.

Od 2000 roku dr Allan jest zapraszany jako konsultant przez rządy, uniwersytety i agencje zdrowia w sprawie opłacalności i możliwości zastosowania krótkoterminowej psychoterapii. Przeprowadził ponad 300 prezentacji na zaproszenie na całym świecie, a także stałe szkolenia oparte na nagraniach wideo dla profesjonalistów w kilku krajach. Ponadto otrzymał siedemnaście grantów badawczych i ma na swoim koncie ponad 250 publikacji.

Był konsultantem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie Unified Psychotherapy Project oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, gdzie zasiada w Komitecie Naukowym. Był członkiem zarządu International Experiential Dynamic Therapy Association. Był członkiem rady redakcyjnej czasopisma American Psychological Association „Psychotherapy”.

Jako zapalony koszykarz, trener i kibic, dr Allan stosuje podejście, które zawiera pojęcia współpracy w zespole: dużo ćwiczyć, pomagać innym w osiąganiu jak najlepszych wyników i uczyć złożonych koncepcji w najprostszy możliwy sposób.

Link do profilu TwitterFacebookLinkedInResearchGate.