Agata Sobiecka

2004 – tytuł magistra filozofii, Zakład Epistemologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2007 – tytuł magistra psychologii, kliniczne ścieżki z zakresu neuropsychologii i psychoonkologii, UAM w Poznaniu
2004-2006 – studium psychoterapii Instytutu Psychologii Procesu, poziom I, certyfikacja (nie odnawiana)
2006-2008 – szkolenie dyplomowe Instytutu Psychologii Procesu, poziom II, (bez certyfikacji)
2017-2019 – trzyletni Core Training ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), szkolenie certyfikowane przez International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), ośrodek rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
2019-dziś – Advanced Training ISTDP, asystentka w Core Training

Prócz psychoterapii zajmuję się też szkoleniami o tematyce: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, wypalenie zawodowe i stres z elementami uważności / mindfulness / medytacji, którą zajmuję się od 20 lat. 
Pracuję z szerokim spektrum trudności w obszarze emocji i relacji z wyłączeniem uzależnień oraz zaburzeń odżywiania.
Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.