Program Warsztatów

I dzień

09:00-10:00 Rejestracja

10:00-10.30 Powitanie

10.30-11:30 Wprowadzenie do ISTDP

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 Ocena i regulacja lęku

13:00-14:15 Przerwa

14:15-16:15 Prezentacja kliniczna

16:15-16:30 Dyskusja

16:30-16:45 Przerwa  kawowa

16:45-17:45 Ćwiczenia praktyczne

17:45-18:00 Dyskusja, podsumowanie, ewaluacja dnia

 

II dzień

09:00 – 09:15 Powitanie

09:15 – 10:15 Prezentacja kliniczna

10:15 – 10:45 Dyskusja

10:45– 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 Prezentacja kliniczna

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 14:15 Przerwa

14:15 – 15:45 Ćwiczenia praktyczne

15:45 – 16:15 Przerwa kawowa

16:15 – 17:45 Ćwiczenia praktyczne

17:45 – 18.00 Dyskusja, podsumowanie, ewaluacja dnia

 

III dzień

09:00 – 09:15 Powitanie

09:15 – 09:45 Prezentacja kliniczna

09:45 – 10:00 Dyskusja

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa

10.15 – 11:45 Prezentacja kliniczna i omówienie

11:45 – 13:00 Ćwiczenia praktyczne

13:00 – 14:15 Przerwa

14:15 – 15:30 Ćwiczenia praktyczne

15:30 – 16:00 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie