Warsztaty w Gdańsku

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne warsztaty ISTDP

Osoby zainteresowane kolejnymi podobnymi warsztatami w 2017 zapraszamy do kontaktu – Więcej informacji

Informacja na temat 3 letniego szkolenia podstawowego ISTDP w Polsce – szkolenie-core-istdp

DSC03107_wm

DSC03051_wm

IMG_4224_wm

Renata_wm
DSC03079_wm

DSC03060_wm

DSC03040_wm

DSC03100_wm

DSC03114_wm

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) i Nasi Pacjenci z Lękiem

Ocena natury i stopnia zdrowej oraz niezdrowej regulacji lęku u naszych pacjentów i wynikające z niej wskazania dla budowania przymierza roboczego oraz podejmowanych kroków w procesie terapii

2-4 września 2016

Warsztat dla osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i zajmujących się rozwojem osobistym

z udziałem gościa specjalnego Josette ten Have-de Labije

Gdańsk

adres: Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4

Sale C111/C112 i C110

Program warsztatów

Jak trafić? Mapa

UG

Wszyscy nasi pacjenci – niezależnie od rodzaju terapii, z jakiej korzystają – cierpią z powodu lęku, który przeszkadza im w zdrowym funkcjonowaniu i ogranicza jakość zdrowego radzenia sobie z własnymi normami, wartościami, opiniami i uczuciami. Większość pacjentów nie potrafi właściwie rozpoznawać fizjologicznych objawów własnego lęku. Ponieważ nie umieją oni odpowiednio przetwarzać swojego wewnętrznego stanu, utrzymują swoją niezdolność do samo-regulacji odczuwanego lęku, co na przestrzeni czasu oznacza stały wzrost poziomu lęku, który ostatecznie może przybrać formę lęku uogólnionego.  Stąd, dla nas terapeutów, niezwykle istotna wydaje się umiejętność poprawnej oceny lęku naszych pacjentów, jak również znajomość mechanizmów,  używanych przez pacjentów, dzięki którym mogą utrzymać i/lub pogorszyć swoją niezdrową regulację lęku.

Pełna i poprawna ocena objawów lęku pacjenta jest ważna, ponieważ daje terapeucie wskazówki na temat:

 • stopnia, w jakim pacjent jest zdolny regulować własny lęk dla swojego dobra;
 • natury i stopnia zdolności adaptacyjnej ego pacjenta;
 • stopnia patologii superego pacjenta.

My, terapeuci chcemy jak najlepiej dla naszych pacjentów i jesteśmy szczęśliwi, kiedy terapia kończy się sukcesem. W rzeczywistości jednak czasami odnosimy porażkę, musimy wtedy przyznać, że terapia nie przyniosła rezultatu, na który liczyliśmy oboje: zarówno pacjent jak i terapeuta.

Żadna terapia (niezależnie od rodzaju stosowanej szkoły psychoterapeutycznej) nie może być skuteczna bez przymierza roboczego zawartego z pacjentem. Niewielki sukces terapeutyczny (czy też jego brak) bardzo często jest konsekwencją niepowodzenia w utworzeniu i/lub utrzymaniu przymierza roboczego z naszymi pacjentami. Z kolei niepowodzenia w ustanowieniu i/lub utrzymaniu przymierza roboczego niejednokrotnie wynikają z błędów terapeuty w ocenie poziomu lęku danego pacjenta.

Do częstych błędów możemy zaliczyć:

 • niepełną ocenę charakterystycznego dla danego pacjenta wzorca rozprzestrzeniania się objawów lęku;
 • niedocenienie intensywności lęku pacjenta;
 • przecenienie możliwości pacjenta regulowania przez niego lęku dla swojego dobra.

 

Zdarza się, że terapeuta podejmuje decyzje odnośnie stosowanych interwencji, bazując na błędnej ocenie lęku pacjenta. Działa wtedy zbyt pochopnie, czego rezultatem może być niekontrolowany wzrost lęku pacjenta lub brak postępu w procesie terapeutycznym.

Pełna i prawidłowa ocena wzorców objawów lęku naszych pacjentów powinna zawierać:

 1. Ocenę objawów a) somatomotorycznych b) autonomicznych i hormonalnych, c) wzorców percepcyjno-poznawczych;
 2. Ocenę proporcji wzorców: a), b) i c);
 3. Ocenę tempa narastania, czasu trwania oraz szybkości wygasania poszczególnych objawów.

 

Podczas tego 3-dniowego warsztatu, sesje przedpołudniowe będą obejmować następujące zagadnienia:

 • krótkie teoretyczne wprowadzenie do neurobiologicznej regulacji lęku oraz omówienie funkcji obron stosowanych przez pacjenta
 • teoria i techniki ISTDP dotyczące oceny lęku pacjenta oraz stosowanych przez niego obron, które uniemożliwiają mu zdrową regulację lęku;
 • fragmenty nagrań z sesji, ilustrujące sposób, w jaki w podejściu ISTDP dokonuje się oceny objawów lęku pacjenta oraz sposób, w jaki terapeuta pomaga pacjentowi wziąć odpowiedzialność za radzenie sobie z własnym lękiem;
 • fragmenty nagrań z sesji ISTDP przedstawiające pacjenta z wysokim poziomem lęku, którego wcześniejsza terapia utknęła w martwym punkcie

Ta część warsztatów zostanie poprowadzona przez naszego gościa specjalnego Josette ten Have-de Labije, Joannę Duchniewicz oraz Renatę Komorowską-Pietrzykowską.

Podczas popołudniowych sesji odbędą się warsztaty w formie odgrywania ról, które  poprowadzą psychoterapeutki Elżbieta Brodowska, Anna Ciężkowska, Joanna Duchniewicz, Małgorzata Kołodziejek, Renata Komorowska-Pietrzykowska, Gorgonia Wróbel-Sucharska oraz Alicja Zborowska-Gordowy.

W trakcie odgrywania ról uczestnicy będą mogli ćwiczyć:

 • swoje umiejętności diagnostyczne i techniczne dotyczące oceny regulacji lęku przez pacjenta;
 • swoje umiejętności diagnostyczne i techniczne dotyczące oceny obron pacjenta, które podtrzymują jego niezdrową regulację lęku;
 • swoje diagnostyczne i techniczne umiejętności pomagania pacjentowi w braniu odpowiedzialności za własną regulację lęku.

 Uczestnicy:

Na warsztat zapraszamy koleżanki i kolegów psychoterapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów, lekarzy pracujących w sektorze ochrony zdrowia psychicznego, coachów i osoby zajmujące się rozwojem. Warto, by każdy uczestnik warsztatów przygotował się do zajęć, myśląc o przynajmniej trzech swoich pacjentach/klientach. Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu i dyskusji większość czasu poświęcimy na praktyczne ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról i uczeniu się przez doświadczanie.

 Prezenterzy i organizatorzy:

 • Dr n. hum, Josette ten Have-de Labije, psycholog kliniczny
 • Lek. med., mgr Joanna Duchniewicz, psychiatra, psycholog
 • Dr n. med. Renata Komorowska-Pietrzykowska, psychiatra
 • Mgr Elżbieta Brodowska, psycholog
 • Mgr Anna Ciężkowska, psycholog
 • Mgr Małgorzata Kołodziejek, psycholog
 • Mgr Gorgonia Wróbel-Sucharska, psycholog
 • Mgr Alicja Zborowska-Gordowy, psycholog
 • Lek. med. Przemysław Duchniewicz, MBA

Kontakt: biuro@istdp.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy wersja pdf

Ulotka o warsztatach do pobrania

Nr konta: PL  91124063481111001053587179

Opłaty:

Do dnia 31.04.2016     750 PLN

Do dnia: 30.06.2016    950 PLN

Po 01.07.2016             1250 PLN

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Na wpłatach prosimy o informację  „Warsztat Gdańsk Imię Nazwisko”

Warunki rezygnacji:

do 31.05.16 zwracamy 100% wpłaty,

– do 30.06.16 zwracamy 50% wpłaty

– po 30.06.16 nie przewidujemy zwrotu kosztów – możliwe będzie scedowanie swojej wpłaty na inną osobę.

 

Informacje o prowadzących i organizatorach:

Josette ten Have-de Labije, dr n. hum, psychoterapeutka, psycholog kliniczny. Studiowała na uniwersytetach w Groeningen i Amsterdamie (Netherlands Institute for Brain Research). Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1972 roku na Wydziale Neuro- i Psychofizjologii w Brukseli (Free University of Brussels). Następnie pracowała w Holandii jako koordynator Wydziału Terapii Behawioralnej oraz członek personelu diagnostycznego w publicznym ośrodku dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 1990 roku prowadzi praktykę prywatną. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (setting indywidualny i grupowy), terapii par, indywidualnej oraz grupowej terapii psychodynamiczej.

Jako superwizor i trener Dutch Association for Cognitive and Behavior Therapy oraz superwizor i trener Netherlands Foundation  for Short-Term Dynamic Psychotherapy udzielała superwizji podczas zaawansowanych kursów terapii na Uniwersytetach w Utrechcie i Amsterdamie oraz na wielu studiach post-doktoranckich w Holandii.

Szkoliła się i superwizowała u prof. H. Davanloo. Jest jednym z członków założycieli Dutch Association for Short-term Dynamic Psychotherapy (VKDP), koordynatorem programu szkoleniowego Netherlands Foundation of ISTDP oraz członkiem zarządu Dutch Association for Behavior Therapy (VGt). Organizowała wiele międzynarodowych konferencji na temat terapii behawioralnej, leczenia onkologicznego (cancer treatment) i podejścia ISTDP.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia, warsztaty i superwizje na całym świecie. Do stycznia 2013 była członkiem zarządu International Experiential Dynamic Psychotherapy Association (IEDTA), obecnie współtworzy radę doradczą IEDTA. Redaktor naczelna Ad Hoc Bulletin of STDP: Practice and Theory.

Publikacje:

– ten Have-de Labije, J.; De lucht in, Over vliegen zonder angst. Uitgeverij Boom, 1988, Meppel, Amsterdam.(A self-help book (in the Dutch language) on Fear of Flying (ISBN 906009851x)

– ten Have-de Labije, J., Jongsma M.L.; Autonomiegroepen: een gedragstherapeutische opzet voor vrouwengroepen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 1992, 18e jaargang, pag. 348-360.

– ten Have-de Labije, J., Balner, H. (Editors) Conference Proceedings “Coping with Cancer and Beyond : Cancer Treatment and Mental Health” (1990, ISBN 9026512236)

– ten Have-de Labije, J. (Editor) Proceedings of the VKDP Summer School 2001: The working Alliance in ISTDP : whose intrapsychic crisis ? (ISBN 90-806335-1-8)

– ten Have-de Labije, J. (Editor) Conference Proceedings: Natura Artis Magistra, (un)conscious animals as teachers of STDP (ISBN 90-806335-2-6).

– Edytor (razem z  C. Cornelissen,  R. Neborsky, M.Stein ) Ad Hoc Bulletin of STDP ; Practice and Theory od 2002 roku

– The Collected Writings of Robert J. Neborsky, MD (1) and of Josette ten Have-de Labije, PsyD (2), Tasora, 2010

– Szereg artykułów w Ad Hoc Bulletin for STDP : Practice and Theory

– Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy : a Roadmap to the Unconscious. Josette ten Have-de Labije and Robert J. Neborsky, Karnac, 2012,London , UK

 

Elżbieta Brodowska, mgr psychologii, psychoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka i  certyfikowana psychoterapeutka w podejściu ISTDP. Ukończyła drugą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce.

Pracuje jako psychoterapeuta w prywatnej praktyce : Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki w Katowicach.

Uczestniczy  w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Anna Ciężkowska, mgr psychologii, psychoterapeutka. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje jako psycholog i psychoterapeutka, przyjmując pacjentów w prywatnym gabinecie w Białymstoku. Od 2009 szkoli się w podejściu ISTDP. W 2013 roku ukończyła pierwszą edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce, uzyskując certyfikat psychoterapeuty IEDTA,  ukończyła również kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. 

Joanna Duchniewicz, psychiatra, psycholog, coach i trener, certyfikowany psychoterapeuta EAP i IEDTA. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię w konwencji psychodynamicznej i integracyjnej. Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP,  ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije oraz w szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu nauczyciela i superwizora IEDTA. Prowadzi warsztaty i seminaria z zakresu ISTDP, również szkolenia dla firm, warsztaty rozwojowe oraz zajęcia dla studentów, certyfikuje trenerów w MBTI®, EQ-i®.

Małgorzata Kołodziejek, mgr psychologii klinicznej, psychoterapeutka. Przeszła liczne kursy zawodowe, m.in. szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 8 lat pracuje jako psychoterapeuta w podejściu ISTDP w prywatnej praktyce w Warszawie, w Ośrodku „Psychosfery” i w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Ukończyła 2-letnie szkolenie wstępne w zakresie ISTDP, pierwszą edycję 3-letniego szkolenia zaawansowanego Core Training ISTDP w Polsce (2013 r.) oraz szkolenie nauczycielskie ISTDP (2016 r.) w Laboratorium Psychoedukacji. Uzyskała międzynarodowe certyfikaty IEDTA: psychoterapeuty ISTDP i nauczyciela ISTDP. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

Renata Komorowska-Pietrzykowska, dr n. med., specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje jako starszy wykładowca w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Centrum Terapii JaKto. Ukończyła drugą  polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) w Polsce, uzyskując certyfikat IEDTA. Uczestniczy  w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną  w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji „DELTA” w Bydgoszczy. Od 1996r. związana z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (jako współpracownik lub członek zespołu). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Alicja Zborowska-Gordowy jest psychologiem i psychoterapeutą. Posiada certyfikat psychoterapeuty EAP oraz Międzynarodowy Certyfikat IEDTA.
Absolwentka pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją psychologia kliniczna.
Ukończyła  Studium Psychoterapii (indywidualnej i grupowej) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
Prowadzi psychoterapię indywidualną ISTDP oraz terapię grupową w konwencji psychodynamicznej. Szkoli i superwizuje osoby zajmujące się pomocą psychologiczną.
 Ukończyła kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, oraz uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.
Publikowała swoją pracę w: “Ad Hoc Bulletin Of Short-Term Dynamic Psychotherapy; Practice and Theory”. Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Psychoterapii „DROGA” w Malborku oraz w gabinecie prywatnym w Sopocie.

Przemysław Duchniewicz jest lekarzem medycyny, trenerem, coachem i psychoterapeutą. Ukończył 3 letnie szkolenie  w zakresie ISTDP (core training) Berlin/Breda uzyskując certyfikat psychoterapeuty IEDTA, obecnie uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek władz European Mentoring Coaching Council Poland, wcześniej prezes, praktyk w dziedzinie coachingu zespołowego i promocji zdrowia w organizacjach. Posiada ponad 13 lat doświadczenia korporacyjnego i zarządzania zdrowiem w regionie Europy Centralnej (18 krajów). W latach 2013-2015 był kierownikiem i współzałożycielem studium podyplomowego Health and Resilience Academy przy SWPS. Tłumaczy, wprowadza na rynek polski i certyfikuje w zakresie narzędzi psychometrycznych – MBTI Step I, MBTI Step II, EQ-i 2.0, EQ-i 360, 16PF. Prowadzi prywatną praktykę w Warszawie gdzie łączy doświadczenie korporacyjne, praktykę coacha oraz trenera z psychoterapią ISTDP.

istdp_logo_5_4_1_RGB

 

Treść na wszystkich stronach istdp.org.pl jest objęta licencją  Creative Commons Attribution 4.0 International license