Szkolenie CORE ISTDP

Core Training ISTDP w Polsce  (rok 2017- 2019)

 

Nauczyciele/superwizorzy:

  • dr n. hum. Josette ten Have-de Labije,
  • lek. med., mgr psych. Joanna Duchniewicz

 

Lokalizacja: Warszawa/Berlin

 

Szkolenie spełnia kryteria certyfikacyjne IEDTA  (International Experiential Dynamic Therapy Association) dla podstawowego szkolenia ISTDP i trwa 3 lata. Zajęcia odbywają się 4 razy w roku w blokach 3-dniowych (weekendowych) naprzemiennie w Warszawie i w Berlinie (jest to doskonała okazja do zapoznania się z urokami turystycznymi, architektonicznymi i kulturalnymi obu miast).

Program obejmuje wykłady teoretyczne, prezentacje wideo i omawianie pracy klinicznej z superwizorami, nadzór pracy klinicznej członków grupy szkoleniowej przez superwizorów oraz praktyczne ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról i uczeniu się przez doświadczanie (tzw. role play).

W trakcie szkolenia uczestnicy prezentują nagrania wideo swojej pracy klinicznej, uczestniczą też w superwizji  pozostałych członków grupy (co stwarza doskonałą okazje do uczenia się od siebie nawzajem pod opieką superwizorów), są też zachęcani do pracy w małych grupach interwizyjnych pomiędzy zjazdami, aby zintensyfikować efekty szkolenia.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem ceryfikatu ukończenia 3 – letniego szkolenia ISTDP wydawanego przez The Netherlands Foundation for ISTDP ( Program certyfikowany przez IEDTA)

Lista programów certyfikowanych: http://iedta.net/info/training-programs/

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w ochronie zdrowia psychicznego (w tym psychologów, lekarzy, psychoterapeutów i psychiatrów)

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do kontaktu: biuro@istdp.org.pl

 

Szczegółowe informacji na temat szkolenia (program, kwestie organizacyjne, koszt), wkrótce na stronie:  www.istdp.org.pl  oraz www.istdp.pl

 

W latach 2010 – 2016  Josette ten Have-de Labije była kierownikiem merytorycznym oraz współprowadzącą trzech edycji szkoleń Core Trainingu w Laboratorium Psychoedukacji, które wykształciły ponad 35 terapeutów ISTDP oraz 7 nauczyczycieli ISTDP (absolwentów prowadzonego przez Josette 3-letniego kursu nauczycielskiego).

 

Informacje o prowadzących:

Josette ten Have-de Labije, doktor psychologii w praktyce klinicznej (PsyD.), psychoterapeutka, psycholog kliniczny. Studiowała na uniwersytetach w Groeningen i Amsterdamie (Netherlands Institute for Brain Research). Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1972 roku na Wydziale Neuro- i Psychofizjologii w Brukseli (Free University of Brussels). Następnie pracowała w Holandii jako koordynator Wydziału Terapii Behawioralnej oraz członek personelu diagnostycznego w publicznym ośrodku dla pacjentów ambulatoryjnych. Od 1990 roku prowadzi praktykę prywatną. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (setting indywidualny i grupowy), terapii par, indywidualnej oraz grupowej terapii psychodynamiczej.

Jako superwizor i trener Dutch Association for Cognitive and Behavior Therapy oraz superwizor i trener Netherlands Foundation  for Short-Term Dynamic Psychotherapy udzielała superwizji podczas zaawansowanych kursów terapii na Uniwersytetach w Utrechcie i Amsterdamie oraz na wielu studiach post-doktoranckich w Holandii.

Szkoliła się i superwizowała u prof. H. Davanloo. Jest jednym z członków założycieli Dutch Association for Short-term Dynamic Psychotherapy (VKDP), koordynatorem programu szkoleniowego Netherlands Foundation of ISTDP oraz członkiem zarządu Dutch Association for Behavior Therapy (VGt). Organizowała wiele międzynarodowych konferencji na temat terapii behawioralnej, leczenia onkologicznego (cancer treatment) i podejścia ISTDP.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia, warsztaty i superwizje na całym świecie. Do stycznia 2013 była członkiem zarządu International Experiential Dynamic Psychotherapy Association (IEDTA), obecnie współtworzy radę doradczą IEDTA. Redaktor naczelna Ad Hoc Bulletin of STDP: Practice and Theory.

Publikacje:

– ten Have-de Labije, J.; De lucht in, Over vliegen zonder angst. Uitgeverij Boom, 1988, Meppel, Amsterdam.(A self-help book (in the Dutch language) on Fear of Flying (ISBN 906009851x)

– ten Have-de Labije, J., Jongsma M.L.; Autonomiegroepen: een gedragstherapeutische opzet voor vrouwengroepen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 1992, 18e jaargang, pag. 348-360.

– ten Have-de Labije, J., Balner, H. (Editors) Conference Proceedings “Coping with Cancer and Beyond : Cancer Treatment and Mental Health” (1990, ISBN 9026512236)

– ten Have-de Labije, J. (Editor) Proceedings of the VKDP Summer School 2001: The working Alliance in ISTDP : whose intrapsychic crisis ? (ISBN 90-806335-1-8)

– ten Have-de Labije, J. (Editor) Conference Proceedings: Natura Artis Magistra, (un)conscious animals as teachers of STDP (ISBN 90-806335-2-6).

– Edytor (razem z  C. Cornelissen,  R. Neborsky, M.Stein ) Ad Hoc Bulletin of STDP ; Practice and Theory od 2002 roku

– The Collected Writings of Robert J. Neborsky, MD (1) and of Josette ten Have-de Labije, PsyD (2), Tasora, 2010

– Szereg artykułów w Ad Hoc Bulletin for STDP : Practice and Theory

– Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy : a Roadmap to the Unconscious. Josette ten Have-de Labije and Robert J. Neborsky, Karnac, 2012,London , UK

Joanna Duchniewicz, psychiatra, psycholog, coach i trener, certyfikowany psychoterapeuta EAP i IEDTA. Pracuje w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię w konwencji psychodynamicznej i integracyjnej. Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP,  ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Core Training) oraz kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w zaawansowanym kursie ISTDP (ISTDP Advanced Core Training) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije oraz w szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu nauczyciela i superwizora IEDTA. Prowadzi warsztaty i seminaria z zakresu ISTDP, również szkolenia dla firm, warsztaty rozwojowe oraz zajęcia dla studentów, certyfikuje trenerów w MBTI®, EQ-i®.