O nas

Polskie Stowarzyszenie ISTDP-PL powstało 20.01.2016 r. z inicjatywy pierwszych certyfikowanych polskich psychoterapeutów i nauczycieli ISTDP, którzy ukończyli szkolenie  w Polsce i za granicą. Jako entuzjaści tego podejścia terapeutycznego pragniemy upowszechniać rzetelną wiedzę na jego temat poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, szkoleń i konferencji,  udostępnianie publikacji oraz wspieranie inicjatyw umożliwiających wymianę doświadczeń między praktykującymi terapeutami ISTDP.  Naszym celem jest również promowanie merytorycznych i etycznych standardów pracy w tym podejściu. Honorowymi członkami stowarzyszenia są nasi nauczyciele, należący do najwybitniejszych przedstawicieli nurtu ISTDP na świecie. Chcemy aktywnie rozwijać kontakty ze stowarzyszeniami ISTDP w Europie i USA, nawiązujemy z nimi współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych dotyczących skuteczności ISTDP.

Aktualne informacje dotyczące działalności stowarzyszenia są publikowane na stronie www.istdp.org.pl

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w stowarzyszeniu ISTDP-PL i/lub otrzymywaniem informacji o bieżących szkoleniach i publikacjach prosimy o kontakt: biuro@istdp.org.pl

istdp informacja