Mapka

Warsztaty

Ocena natury i stopnia zdrowej oraz niezdrowej regulacji lęku u naszych pacjentów i wynikające z niej wskazania dla budowania przymierza roboczego oraz podejmowanych kroków w procesie terapii

adres: Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4 sale C110 C111 oraz C112

Warsztat

Warsztat ISTDP

UG